تبلیغات
♡♥گروه جادویی وینکس کلاب♡♥ - 4-ترجمه فارسی قسمت The faipy huntepsوینکس کلاب
♥siamo winx ivinchibili♡

4-ترجمه فارسی قسمت The faipy huntepsوینکس کلاب

دوشنبه 27 آبان 1392 05:55 ب.ظ

پری وینکسی : ✖ Hira ✖
سلام خوفی؟؟؟ خوف نیستم برو ادامه وقت ندارم بلوم،فلورا،لایلا
به انچانتیکس تبدیل شدن
بلوم:وینکس انچانتیکس
بلوم پرواز کرد
از توپ های معلق رد شد از تونل رد شد با حلقه اتش روبه رو شد وایساد و چند تا گفت:وای وای
استلا:نه من نگاه نمیکنم
پروفسور:تکنا انگار ترسیده
تکنا:پروفسور یه کم به بلوم باور کنین اون میتونه
فلورا و لایلا:ها؟
بلوم:ها؟
بلوم رد شد هوراااااااا
بلوم به خوبی رد شد و همه دست زدن
حالا نوبت لایلا شد
بلوم:لایلا حالا نوبت تو هست
لایلا:خوب نگاه کن = مورفیکس
استلا:من چشمامو باز نمیکنم نه باز نمیکنم
لایلا هم با موفقیت رد شد اما حالا فلورا
لایلا:حالاتو
فلورا:میرم
فورا هم رفت و رسید به حلقه اتش و اونو به حلقه گل تبدیل کرد اما وقتی میخواست از دایره رد بشه توپ اتشی که الیس درونش گذاشته بود فعال شد و دایره منفجر شد فلورا به یک طرف پرت شد بایاندریزلا:دخترا برین دور بشین
بلوم:نه نمیشه
بلوم:انرژی اژدها به تو نیاز دارم به من بیا
فلورا رو بردن تو اتاقش
بلوم:فلورا چه طوری؟
فلورا:آه خوبم
میوسا:این خیلی بده
فلورا:از چی داری حرف میزنی میوسا؟
لایلا:ساکت باش فلورا انگار کسی میخواسته تورو بکشه هیچ میدونستی؟
تکنا:هیچ میدونستی اون توپ اتش از 25درصد فسفور ساخته شده بود؟این گرد میتونه یه پری رو بکشه و هیچ اینو میدونستی دختر این گوتی تو کیف تو چیکار میکنه؟
اون دختر که اسمشو نمیدونم:نه من اینو درست نکردم لطفا به من باور کنین
بایانفارا گوندا:ببخشید عذر میخوام اما اونا خیلی مهمن وگه وریشون میشد و تو زندگی اونارو به خطر انداختی من فکر میکردم تو پری خوبی میشی
بایاندریزلا:الیس اینو بهمون گفته که تو این کارو کردی و من فکر میکنم راست میگه
همون دختر که اسمشو نمیدونم:نه نه نه
بلوم:فلورا داری چیکار میکنی کجا میری؟؟
فلورا:میخوام از الیس یه چیزایی بپرسم
استلا:نرو الان حالت خوب نیست
فلورا:نه باید برم
اون دختر که اسمشو نمیدونم از الفه اخراج شد و داشت میرفت از الفه و با خودش میگفت:
من میرم اینا حرف منو باور نمیکنن
در همین لحظه فلورا رو دید که اومده بیرون و قدم میزنه یه جا پنهان شد تا فلورا اونو نبینه
فلورا با وش میگفت:وای اون کجا رفته دوستاشم اونو ندیده
یکدفعه شیریکس ظاهر شد
بقیه هم بعد میذارم خداحافظ
نظرات وینکسی ها : زود باش عیزم
آخرین ویرایش: دوشنبه 27 آبان 1392 06:18 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30