تبلیغات
♡♥گروه جادویی وینکس کلاب♡♥ - 6-ترجمه فارسی قسمت The faipy huntepsوینکس کلاب
♥siamo winx ivinchibili♡

6-ترجمه فارسی قسمت The faipy huntepsوینکس کلاب

یکشنبه 3 آذر 1392 08:27 ب.ظ

پری وینکسی : ✖ Hira ✖
سلام دخترا خوبین ؟؟؟ایندفعه من خوبم واسه فردا درسم کمه بقیهرو نوشتم اول چند موضوع رو بهتون بگم بعد برین بقیه رو بخونین .
یادتونه تو داستا هی میگفتم اون دختره که اسمشو نمیدونم؟؟؟؟؟؟
ویه دختر داشتیم به نام آلیس؟؟؟؟
اسم اون آلیس نیست اسمش گلریس متاسفانه هیچکس متوجه نشده بود.
اینم گلریس:

یه دختر هم داشتیم من هی میگفتم اسمشو نمیدونم یادتونه؟؟؟
اسم اونم آلیس هست.
این عکس الیس هست اون دختر که موهاش نارنجی هست:

حالا تا اینجا همه اسمارو فمیدن؟؟؟؟
حوب برو ادامه....

دومان رفت پیش فلورا که بیهوش افتاده زمین
دومان:وای این پری منو گرسنه کرد
دومان تبدیل به گرگ شد و دور فلورا میچرخید و میخواست فلورا رو بخوره که آلیس اومد وسط
آلیس:دور شو از اونجا
بلوم:نه آلیس نیا
دومان:به حرف بلوم گوش بده هیچ شانسی نداری
آلیس با نیرو به سمت دومان پرت کردو گفت:دور شو
 میوسا سیهیرلی سس پاداماسی
به طرف
گنتلوس پرت کرد
گنتلوس:انگار از جونت سیر شدی
گنتلوس به طرف میوسا حمله ور شد و میوسا یک حباب حفاظتی از نیروش برای خودش ساخت.
ولی گنتلوس حباب رو شکوند و میوسا رو یه یک طرف پرت کرد.
میوسا:آی
اوگرون به گنتلوس دست میزد
بلوم عصبانی شد و گفت:اوگرون اینو خودت خواستی
بلوم نیرو به طرف اوگرون پرت کرد بانام:انرژی اژدها
اوگرون افتاد زمین بلند شد و لباسشو تمیز کرد
بایاندریزلا پنجره رو باز کرد و اومد یه نگاهی بندازه
پروفسور:اینجا چی شده؟
اوگرون:همه چیزو من کنترل میکنم شما بخوابین
و بایاندریزلا و بقیه دانش اموزان بیهوش شدند!
بلوم:نشان آتش
اوگرون:برای تو خبر هایی دارم بلوم بیاز چنبر به ما میگه تو پری هستی که دبالش هستیم.
دهن بلوم باز مونده بود.
استلا:گونوش انرژی سی پاداماسین
گنتلوس خندید به نیروی استلا
استلا:اینو باور نمیکنم
بلوم تمام نیرو شو جمع کرد و به طرف اسمون پرواز کرد و گفت انرژی اژدها
اوگرون:تورو نابود میکنم اونم ذره ذره
بلوم:اژدر داندینیسی
شیریکس یک دیوار حفاظتی برای خودشون درست کردند.
اوگرون:برای نابود کردن ما هیچ شانسی نداری
اوگرون به طرف بلوم نیرو پرتاب کرد و بلوم داشت می افتاد زمین که استلا گرفتتش
اوگرون:خیلی وقته منتظرت بودم بلوم  به بیازچنبر خوش اومدی


شیریکس باهم دست داند و اوگرون اینو خوند:پسرا دست بدین تا سهر بیاز چنبر باز بشه

یکدفعه همه جا صورتی رنگ شد وسرد
لایلا:وای سردمه
استلا:منم
تکنا:وای
اوگرون:بیا اینجا
بلوم به طرف حلقه صورتی رنگ کشیده شد آلیس دستشو گرفت دست بلوم الیس جدا شد بلوم افتاد وسط حلقه
اوگرون:در نهایت تنها پری اصلی وینکس مال ما شد
اوگرون نیرو رو خاموش کرد
گنتلوس:هی اوگرون چی شد؟؟
اوگرون:این پری اصلی وینکس نیست بیاز چنبر اونو رد کرد اون پری که ما دنبالش بودیم تا نابودش کنیم و وینکس نابود بشه این نیست باور نمیکنم!
گلریس و دوستاش اومدن حیاط آلفیا و آلیس بلوم رو بغل کرد
اوگرون:بریم پسرا
همه رفتن داخل آلفیا پیش بایانفاراگوندا به جز استلا که مشغول امضادادن بود
بایانفاراگوندا:اونا رفتن ولی بازم میان و خطراتی وجود داره
لایلا:وای بازم میان
بایانفاراگوندا:برای نابود کردن اونا باید تغییر شکل جدیدتونو پیدا کنید ارزش یک پری نیروی اونه
تکنا:من اینارو به استلا هم  میگم
استلا در حیاط بود و رفت پیش چند تا دختر و به اونا گفت:امضا نمیخوایین دخترا؟؟؟
اونا بدون توجه به حرف استلا رفتن
استلا:وایسین من امضا قشنگی دارم وایسین
حالا بریم سراغ بقیه که  پیش بایانفارو گوندا بودن.
بایانفاراگوندا:بامن بیایین دخترا یکی میخواد یه چیزی بهتون بگه.
بایانفاراگوندا اینو گفت و درو باز کرد
پشت در گلریس بود.
بایانفاراگوندا:سلام گلریس
گلریس:مدیر بایانفاراگوندا ببخشید توپ اتش فکر من بود و آلیس هیچ تقصیری نداره
باینفاراگوندا:من درستشو میدونستم
بایاندریزلا اومدو گفت:منم درستشو میدونستم
گلریس:اما..
بایاندریزلا:من میخواستم اخراجت کنم ولی فکرم عوض شد
گلریس بایاندریزلارو بغل کرد و گفت ممنونم ممنونم
بایاندریزلا:از من تشکر نکن از دوستت آلیس تشکر کن
گلریس آلیس رو بغل کردو گفت:ممنونم
بایانفارا گوندا پری هارو برد اتاقش و داشتن حرف میزدند.
بایانفاراگوندا:آلیس و گلریس آشتی کردند اما حالا باید به فکر کارهاتون باشید
بلوم:اوه بایاز چنبر و شیریکس بازم میان سراغ ما
تکنا:ما موفق میشیم
بایانفاراگوندا:موفق باشین پری ها باید با سختی های زیادی روبه رو بشین برای رسیدن به بیلیویکس.
و دراینجا این قسمت تموم شد از سیزن 4خوب دخترا امید وارم تو این6قسمتی که گذاشته بودم چیزای زیادی از وینکس اد گرفته باشن خداحافظ
نظرات وینکسی ها : عیزم واسه قسمت آخرنظر بده دیگه
آخرین ویرایش: یکشنبه 3 آذر 1392 09:14 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30